Vår ambition är att alla våra uppdrag ska genomföras med hög kvalitet och högt kundfokus i centrum. Under genomförandet av varje enskilt uppdrag och i vår dagliga verksamhet ska vi ta hänsyn till miljöpåverkan.

Kvalitet

Lindells Elektriska ska genom kunskap, engagemang och utveckling se till att vår verksamhet alltid uppfyller våra kunders krav. Vi ska överträffa branschens krav och alla våra affärsrelationer ska präglas av god affärsetik.

Vi ska integrera kvalitetsarbetet i allt vi gör och genom det skapa ett ökat kundvärde till en lägre kostnad. Vi ska vara effektiva och upprätthålla en god och professionell relation med kunder och leverantörer.

För att säkerställa att vi levererar tjänster och produkter som uppfyller våra uppsatta krav på kvalitet ska vi genomföra kontinuerliga och relevanta mätningar.

Miljö

Vår verksamhet ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete och ses som en process av ständigt pågående förbättringar.

Grunden för vårt miljöarbete ska vara en medveten ambition att värna om miljön och vi ska höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntra dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.

All hantering och transporter av avfall ska ske på ett säkert och miljöanpassat sätt och vi ska sträva efter att ständigt öka vår återvinningsgrad av avfall.