Vår ambition är att vara en professionell och kunnig samarbetspartner inom området elinstallationer. Vi är nytänkande och moderna och våra arbeten präglas av innovativa lösningar.

Präglas av nöjda kunder

Lindells Elektriska startades av elektrikern Lars Lindell som en enskild firma under början av 2006. Lars hade en ambition redan från början vilken var att företaget skulle präglas av nöjda kunder och professionellt utförda elinstallationer. Frågar du oss tycker vi att vi förvaltat den ambitionen väl.

Fyra år efter starten ombildades bolaget till aktiebolag. Tack vare en stark kundbas befäste Lindells Elektriska sin position ytterligare som en stark aktör bland elinstallatörer i Uppsalaregionen.

En erfaren partner

Vi är idag en erfaren och professionell partner med lång erfarenhet av elinstallationer. Vi erbjuder totalåtagande för såväl stora som små projekt, där vi genomför allt från en initial behovsanalys till projektering och slutförande. Bland våra kunder återfinns många stora företag, kommuner, landsting samt privatpersoner.

Elinstallation i Uppsala - Lindells Elektriska