Vid nyproduktion eller utbyte av befintlig belysningsanläggning är det nödvändigt att planera för en bra ljusmiljö. Val av armaturer och belysningens samspel med rummets inredning och ljusinsläpp viktiga faktorer att ta hänsyn till.

Ljusberäkning

Lindells Elektriska erbjuder i nära samarbete med kunden avancerade ljusberäkningar för att skapa trivsamma, trygga och funktionella miljöer. Genom att engagera oss tidigt i processen kan vi integrera effektiva lösningar som kan påverka kundens drift- och underhållskostnader för belysningssystemen.

Belysning och ljusreglering

Vid belysningsberäkningar kan vi även hjälpa dig beräkna hur belysningen kan integreras med andra installationssystem för att ge en bättre helhet i rummet. Genom att använda flera olika ljusreglerade delar kan man få en lägre energianvändning och en bättre arbetsmiljö.

Närvarostyrning

Närvarostyrning innebär att belysningen tänds automatiskt så fort någon kommer in och sedan släcks efter en tid. Genom att kombinera närvarostyrningen med en dämpning kan man göra stora besparingar genom att sänka belysningsnivån när lokalen står tom.

När någon kommer in i lokalen ökar ljuset igen automatiskt till en högre förutbestämd nivå.

Dagsljusstyrning

Dagsljusstyrning innebär att ljusstyrkan i lokalen alltid skall vara lika, oavsett ljuskälla. När infallet av naturligt dagsljus minskar kompenseras detta automatiskt genom att ljuset från armaturerna ökar.

På motsvarande sätt kommer ljuset från armaturerna att minska när dagsljusinfallet ökar.

Ett enkelt sätt att sänka energiförbrukningen

Att investera i smart belysning med automatisk dagsljus- och närvarostyrning är ett ett enkelt sätt att sänka energiförbrukningen. I kombination med att utnyttja dagsljuset under den del av året då det är möjligt, skulle exempelvis många företag eller bostadsrättsföreningar kunna göra en stor energibesparing.

Vi kan ljusberäkningar

Lindells Elektriska har lång erfarenhet av belysnings- och ljusberäkningar. Vi lämnar gärna ett kostnadsfritt förslag baserat på dina önskemål.

Jag vill veta mer om ljusberäkningar